A Népművészeti Egyesületek Szövetsége (NESZ) 33 éves múlttal rendelkező civil szervezet, megalakulása óta legfontosabb céljának tekinti a hagyományos magyar népi kézművesség értékeinek támogatását, a népművészettel foglalkozó emberek összefogását, regionális egyesületek, szervezetek létrehozását. A Szövetség feladata a szakmai érdekképviselet, a tagszervezetekkel, alkotóházakkal való folyamatos kapcsolattartás, tevékenységük koordinálása, illetve a kölcsönös információáramlás biztosítása. Ezen kívül kezdettől fogva a NESZ tevékenységi körébe tartozik rendezvények, kiállítások, vásárok rendezése, pályázatok kiírása, szakmai továbbképzések, táborok megszervezése.

A 2013. november 16-i tisztújító küldöttgyűlésen megválasztott testület irányítja a Szövetség munkáját, az alábbiak személyében: Elnök: Pál Miklósné; Alelnökök: Skrabut Éva, Komjáthi Tamásné, Hubert Erzsébet, Pongrácz Zoltán és Tarjányi József. Az Elnökség mellett 3 tagú ellenőrző bizottság is segíti a munkát. Elnök: Nagy Vincéné; tagok: Török Istvánné és Debreczeni János.

Céljaink megvalósításában három fő munkaviszonyban, tizenöt fő megbízási jogviszonyban, valamint a választott vezetőtestület és ellenőrző bizottság összesen kilenc fővel működik közre. Eseményeiken negyven fő alkalmi munkavállalót foglalkoztatunk, egyszerűsített munkaszerződéssel.

Szövetségünknek 56 tagszervezete van az ország egész területén, tagsága pedig közel 5000 fő.

A NESZ 1987 óta minden évben megrendezi a magyarországi kézművesek legnagyobb országos rendezvényét, a MESTERSÉGEK ÜNNEPÉT a Budai Várban.

A Budai Vár történelmi környezetében négy napon keresztül kézműves-mesterek műhelyekben, munka közben mutatják be a tradicionális népi mesterségek fortélyait, és bevonják a közönséget is az alkotás folyamatába. A látogatók megismerhetik a fafaragókat, a gyékényszövőket, a kovácsokat, a fazekasokat,  a hangszerkészítő-mestereket, továbbá a láthatják a szövő, a hímző, a kékfestő, a csipkeverő, a nemezkészítő, a szíjgyártó, a kerékgyártó, a kádár,  a kosárfonó, a tojásfestő,  a mézeskalács-készítő mestereket. A népművészeti hagyományok alapelemeivel a gyerekek kipróbálás közben ismerkedhetnek meg.  A mesterség bemutatók mellett a kézművesek népművészeti kirakodóvásáron kínálják a portékáikat eladásra. A színpadokon hagyományőrző magyar és külföldi énekesek, táncosok és zenekarok lépnek fel. Egész nap vásári komédia, utcaszínház, bábszínház, gyermekprogram, esténként pedig táncház szórakoztatja a közönséget. Augusztus 20-án délután a mesterek felvonulásával és kenyérszenteléssel köszöntjük Szent István Ünnepét.

Az érdeklődő közönség számára megnyitottuk a MESTERPORTA Galéria üzletünket, ahol az év minden napján hagyományos technikákkal készült tárgyakat lehet vásárolni.

Munkánk egyik sarkköve a NESZ tevékenységének az, hogy fiatalok számára a hagyományőrző népi kézművesség értékeit elérhetővé és elsajátíthatóvá tegyük. Több sikeres pályázatunknak az a célja, hogy a fiatal nemzedékek lehetőséget kapjanak a népi kismesterségek elsajátítására, hogy ez a szerteágazó és igen gazdag magyar szellemi örökség a jövő nemzedékei számára is megmaradjanak, megismerhetők és megszerethetők legyenek. Az értékmentés, az értékteremtés, a hagyományőrzés hármassága, határozza meg a munkánkat. A népi kézműves értékek élményszerű bemutatása, népszerűsítése minél szélesebb, de mindenekelőtt a legfogékonyabb korosztály, a fiatalság körében időszerű. Igyekszünk ráirányítani azoknak a fiataloknak a figyelmét a népi mesterségek szépségeire, akik kedvet, erőt, és elhivatottságot éreznek a múlt hagyományainak továbbadására, arra, hogy maguk munkáljanak meg különféle anyagokat, készítsenek használati tárgyakat, gyapjúból, vesszőből, fából, anyagból a közösség örömére. Hogy olyan képességeiket bontakoztassák ki, amely az egész magyar kultúra számára gyümölcsöző lehet. Nézetünk z az utánpótlás-képzés kiemelt társadalmi haszonnal jár nemzeti kulturális örökségünk továbbélése szempontjából. A népi kulturális hagyományok megőrzése mellett gazdaságélénkítő hatása is lehet a projektnek, hiszen egyidejűleg hozzájárul társadalmi és az üzleti jellegű kapcsolatok kialakulásához.

A Szövetség meghatározó tevékenysége a szakmai érdekképviselet, érdekvédelem, amelyet a népi kézműves alkotások és alkotók érdekében valósítottunk meg.

Munkavállalói érdekképviselet – 2008-tól tagjai vagyunk az IPOSZ–nak, alkalmi, és formális együttműködés alakult ki a Kereskedelmi és Ipar Kamarával.

Pályázatok érdekképviselete – ellátjuk az NKA Népművészeti Kuratóriumának- külső koordináló szerepkörét. Az országos szakmai szervezetekkel közösen tagokat delegálunk a kuratóriumba, illetve javaslatot teszünk a miniszteri keretre. A kulturális tárca által a népi kézművességet érintő pályázatok elbírálásánál képviseltetjük a NESZ – t a kuratóriumban.

Kézműves termékek érdekvédelme – A Hagyományok Házával, az illetékes minisztériummal és az Ipartestületek Országos Szövetségével – leveleket írtunk, tanácskozásokat folytattunk és lobbiztunk ÁFA-ügyben. Eredménynek tartjuk a kulturális rendezvényekhez kötődő áfa mentességet, illetve az alanyi adómentességnél az értékhatár megemelését.

Népi kézműves szakmák oktatásának érdekképviselete, érdekvédelme – alapfokú művészetoktatás témakörében 2008-ban, 2010-ben, levelet írtunk az Oktatási Minisztériumnak, a témában több tanácskozást szerveztünk partnereinkkel és a kézművesekkel. Kezdeményeztük a kézműves szakmák „örökségszakmákká” nyilváníttatását és az oktatás támogatását.

Az érvényben lévő rendelet értelmében a népi kézműves szakmák vizsgáztatásnál a NESZ kamarai funkciót lát el, hasonlóan a népi játék és kismesterség oktató OKJ -s szakmához.

Alkotások minősítésének érdekvédelme – tagja vagyunk a Népi Iparművészeti Tanácsnak.

Népművészet általános érdekvédelme – 6 országos szakmai szervezettel – Muharay Elemér Népművészeti Szövetség, Táncház Egyesület, Martin György Néptáncszövetség, Örökség Gyermek Népművészeti Egyesület és a Hagyományok Házával létrehoztuk a Magyar Népművészeti Tanácsot (MANÉTA) 2010-ben, a szervezetekkel közösen valósult meg a Hagyomány- Örökség – Közkultúra tanácskozás.

Rendezvények, események

Tevékenységünk legsikeresebb eleme a fesztiválok, konferenciák megrendezése, amely hozzájárul a népi kézművesség megismertetéséhez, és elismertetéséhez. A Mesterségek Ünnepe, a Karácsonyi Vásár és Táncháztalálkozó társadalmi elismertségünket növeli. Sikeresek a felnőtt képzések, táborok, konferenciák és kiállítások. Lehetőséget biztosít a médiában való megjelenéshez, a szakmai eredmények és gondok megvitatásához, az egyes kézműves szakmák fejlesztéséhez és nem utolsó sorban közösségi élményt is nyújt a résztvevőknek és a látogatóknak.

A legsikeresebb rendezvényünk – mint föntebb említettünk már – a Mesterségek Ünnepe, amely az élő népművészet legnagyobb seregszemléje. Az 1987 óta évente megtartott esemény, a Budai Vár történelmi környezetében, mind a főváros, mind pedig az ország egyik kiemelkedő értéket képviselő turisztikai fesztiválja.

Partnerszervezeteinkkel – Táncház Egyesülettel – évente megvalósítjuk a Táncháztalálkozót.

Felkérésre több turisztikai rendezvényhez kapcsolódóan szervezünk népművészeti bemutatókat, játszóházakat, kiállításokat és vásárt. Ezek hozzájárulnak a népi kézművesek termékeinek megismertetéséhez, piacra juttatásához. Közülük a legjelentősebbek: Tavaszi Fesztivál, Karácsonyi Vásár, Borünnep, Lánchídi rendezvény, Nemzeti Vágta.

Tagszervezeteink, partnereink által megvalósított számos országos rendezvénynek társrendezői vagyunk. Az események hozzájárulnak egy-egy szakterület eredményeinek bemutatásához, az alkotók ismereteinek bővítéséhez. Az események egyben az alkotók, az alkotások népszerűsítését is jelentik a nagyközönség számára.

Néhány példa: „Merre tart a népi kézművesség?” Országos Népművészeti Konferencia, Országos Textiles Konferencia és a hozzá tartozó országos pályázati kiállítások – Békéscsaba. “Kitesszük a szűrét” Országos szűr-szűrrátét és nemez pályázat, kiállítás és szakmai nap – Berettyóújfalu. Tűzzel-vassal Fesztivál, a késesek, kovácsok és fegyverművesek találkozója – Székesfehérvár. Viseletek régen és ma ” Országos Népviseleti Konferencia – Eger.  Országos ” Mesterremek ” meghívásos pályázat, konferencia és kiállítás – Nyíregyháza. Nemzetközi Fazekas Fesztivál – Debrecen, Országos Fazekas Találkozó és Fesztivál- Zalaegerszeg. ONK Országos Népművészeti Pályázat – Budapest, Vándorlegény Országos Gyermek és Ifjúsági Pályázat és Kiállítás- Debrecen, stb.

Szakmai képzés

A képzések, továbbképzések segítséget nyújtanak a szakterületek mélyebb megismeréséhez, fejlesztéséhez, a tagszervezetek humán erőforrásainak javításához.  A szakmaelméleti kérdések tisztázást, egy-egy szakterület fejlesztését célozták meg a Népművészeti Akadémia előadásai, és a regionálisan meghirdetett fórumok. A tagszervezetek humánerőforrás fejlesztését szolgálták a pályázatíró-tréningjeink. A rendezvényekhez hasonlóan a tagszervezetek által szervezett szakági képzések, táborok megvalósítását a NESZ is támogatta. Néhány példa: Komplex népművészeti táborok – Székelyudvarhely, Békéscsaba, Kisgyőr, Székesfehérvár, Miskolc.  Országos Csuhéfonó tábor- Berettyóújfalu Országos fazekas táborok – Budapest. Fafaragó táborok – Kecskemét, Székesfehérvár, Orfű, Békéscsaba, Országos Bőrműves Tábor – Debrecen. Országos Nemeztábor – Magyarlukafa, Országos Csipketábor – Tatabánya, Szécsény stb.

Nemzetközi kapcsolatok

A magyar kézművesség külföldön történő megismertetését, valamint a más nemzetek népművészetének hazai népszerűsítését korlátozott anyagi lehetőseinkhez képzést valósítjuk meg. Meggyőződésünk, hogy a külföldi kiállítások, mesterség-bemutatók hozzájárulnának az országimázs növeléséhez. A nemzetközi kapcsolatrendszer bővülése pedig segíti a népi kézműves alkotók és munkáiknak piacra juttatását is.  A NESZ tagja az Európai Kézműves Szövetségnek és az IOV-nak. A Szövetség szervezésében magyar kézművesek mutatkoztak be pl. Franciaországban, Olaszországban, Kanadában. A Mesterségek Ünnepén különböző országok kézműveseit fogadtuk Pl. Franciaország, Bulgária, Olaszország, Balti Államok.

Marketing tevékenység, nyilvánosság

Rendezvényeink, elsősorban a Mesterségek Ünnepe, megjelennek a médiában. A honlapunkon, időközönként nyomtatott formában jelentetjük meg a NESZ és a tagszervezetek évi esemény-naptárát. A népi kézművesség egyetlen hazai folyóiratát szervezetünk jelenteti meg. A Mesterség és Művészet című periodika.

Elismerések

A Szövetség elismerésekkel jutalmazza a legjobbnak ítélt szakmai és közösségi teljesítményeket. Évente adjuk át az Aranykoszorú, a Király Zsiga, a Hagyományőrző, az Év mestere, az Év Ifjú mestere és az Év műhelye díjakat.  Felterjesztéseinkkel járulunk hozzá tagszervezeteink, alkotóink állami elismertetéséhez. Pl. Népművészet Mestere, Életfa, Csokonai, Bessenyei-díjak.

Szervezeti életünk

Ma Magyarországon — a közművelődés területén — a népi kézművességgel alapvetően a NESZ civil alapon működő a tagszervezetei foglalkoznak, minimális állami, önkormányzati támogatással. A szervezeteink eltérő létszámúak és tevékenységűek. Eltérések tapasztalhatók az egyes tagszervezetek működésének feltételrendszerében is, de mindenütt kiegyensúlyozott munka folyik.

Szervezeti életünket, az évente két alkalommal megtartott közgyűlésen, a tagszervezeti fórumokon és a létrehozott bizottságokban éljük.

23 szakmai bizottságunk működik: fafaragó, fazekas, hímző, bőrműves, szövő, ruha-és viseletkészítő, szálas anyag, nemezkészítő, kovács, népi ékszer, játék, mézeskalács – és gyertyakészítő, tojásdíszítő, csipkekészítő, ifjúsági, oktatási, kitüntetést adományozó, informatikai,jelölő, stratégiai, mandátumvizsgáló, tagfelvételi, bizottságok, hírmondószerkesztősége

A Népművészeti Egyesületek Szövetségével a magyar népi kézművesség igazi értékeit hoztuk, illetve hozzuk létre. Kezünkben vannak mindazok az eszközök, amellyel ezt a kincset bel- és külföldön népszerűsíthetjük. S van még egy hatékony eszközünk: az, hogy egy nagy, erős közösséget alkotunk, amely legalább olyan érték, mint maga az alkotás. Vigyáznunk kell arra, hogy csakis hiteles népművészetet közvetítsünk, és vigyázunk a NESZ összetartó közösségére.

További információ: http://nesz.hu